Uzavřená na den (dny) od __________________ 2015 od ________:_______ hodin

do __________________ 2015 do ________:_______ hodinMajitelem :
Firma: HORMAT – Matějček Petr
Sídlo: U Jordánu 481, 250 70 Odolena Voda
Telefon: 775 159 996, 775 159 997
IČ: 68368429
(dále jen pronajímatel)


a


Nájemcem
Jméno a příjmení…………………………………………………………………
Bytem ……………………………………………………………………………
Telefon ….. ……………..………….pevná linka ………………………………
Číslo OP ………………………..…..dat. narození …………………………......
Číslo ŘP …………………………….
(dále jen nájemce)

Příslušenství stroje:     □ nástavec na koberec     □ nástavec na čalouněníNájemce se zavazuje :Pronajímatel upozorňuje nájemce zejména na následující skutečnosti :

  • Nájemce je povinen řídit se dle dodaného „Návodu k obsluze čistícího stroje“ a tipů a upozornění pro čištění.

  • Nájemci je zakázáno jakýmkoliv způsobem stroj opravovat.Pronajímatel………………………….. Nájemce ……………………………..

E-mail: pmkarcher@seznam.cz